geschiedenis van Club los holandeses DEEL 9

 

ONZE VERENIGING 35 JAAR
Hoe het allemaal begonnen is hebt u al sinds De Brug van december 2009 maandelijks kunnen lezen in de artikelen HET ONTSTAAN EN DE GESCHIEDENIS VAN CLUB LOS HOLANDESES.Ook op de website van Club los Holandeses onder “Geschiedenis” zijn alle hoofdstukken te volgen. Speciaal voor de jubileumbrug volgt hier een verkorte versie.
Piet en Toos Nieuwenhuis, een doktersechtpaar uit Enschede, besloten al in 1973 een verzorgingscentrum voor oudere Nederlanders op te richten. Zij vonden een geschikt terrein op de Barranco Hondo, toen nog een veld met amandel- en olijfboomgaarden en een stuk dennenbos.
Via artikelen in de Twentsche Courant en via een interview op de Radio Wereldomroep bleek er erg veel belangstelling te bestaan. In 1974 werd in de Kamer van Koophandel te Enschede de Vereniging ingeschreven onder de naam “Coöperatieve Vereniging Service Centrum Costa Blanca“ Met het geld van Justus Philips (naar wie de gemeente het plein/parkeerplaats bij de Soos officieel Plaza Justus heeft genoemd) werd het terrein gekocht en begonnen met de bouw van de sociëteit, de bijgebouwen (winkel en wasserette) en het zwembad. Dit betekent dat de Vereniging eigenlijk al meer dan 35 jaar bestaat! De eerste leden konden gebruik maken van de voorlopige Soos in een gehuurde villa, totdat het soosgebouw eind 1977 in gebruik werd genomen en op 17 november 1978 door de Ambassadeur der Nederlanden, Zijne Excellentie de heer L.J. Goedhart uit Madrid de “Soos van Piet en Toos” officieel werd geopend.

Vanwege de Spaanse wetgeving met betrekking tot buitenlandse bedrijven werd er naast de Coöperatieve Vereniging de Spaanse Vereniging Circulo Privado los Holandeses opgericht. Momenteel bekend als Club los Holandeses
Bij het zorgcentrum kon men lid worden en daarbij waren vele diensten inbegrepen, zoals gratis dokter, verpleegsters, administratieve hulp, tolkendiensten, een sociale dienst met hulp voor zieken, een eigen levensmiddelenwinkel en wasserette en een busje voor gratis vervoer naar Benidorm, Alfaz of Altea, hulp bij begrafenissen en later nog een speciaal begrafenisfonds. Vanwege de nieuwe wetgevingen en de toetreding van Spanje bij de EEG werden bepaalde diensten niet meer noodzakelijk en werd het roer van de Vereniging omgegooid. Het maandelijkse lidmaatschap kwam te vervallen en veranderde in een goedkoper jaarlidmaatschap waarbij veel servicediensten van het zorgcentrum kwamen te vervallen en de Vereniging meer een sociale club werd.

Nu 36 jaar later (na de inschrijving KvK Enschede in mei 1974) vieren we dus ons 7e lustrum. Wie had dit zo lang geleden kunnen denken, dat we nog steeds een bloeiende club zijn met vele enthousiaste leden. Van de oprichters, Piet en Toos Nieuwenhuis, leeft Toos nog. Zij woont in Nederland. Helaas zal zij niet in staat zijn voor dit lustrum naar Spanje te komen.

Wél hopen we dat hun zoon Robert (Bob) Nieuwenhuis die als 16-jarige met zijn ouders meekwam om hier te komen wonen, en die nog steeds in Spanje (Barcelona) woont, in de gelegenheid zal zijn om tijdens de feestweken enkele dagen hier te zijn.
Nu ik in mijn vorige artikelen in De Brug alle eigendommen en servicediensten heb beschreven, ga ik u in de december-Brug iets meer vertellen over alle subclubs en bijzondere activiteiten die er in deze 35 jaar geweest zijn.
Indien het nog lukt zullen er in dit jubileumnummer ook nog foto’s van vroeger “hoe het was” en van de “beginbouw” verschijnen.
Lees verder in deze Brug nog het “Verhaal van Toos zelf”, waarin zij in haar eigen woorden vertelt hoe Piet en zij er toe gekomen zijn deze unieke Vereniging op te richten. Haar eigen verhaal is ooit verschenen in De Brug van oktober 1993.

Door naar DEEL 10