geschiedenis van Club los holandeses DEEL 10

 

ACTIVITEITEN EN SUBCLUBS.

Over het onstaan van de Vereniging en de geschiedenis over de bouw en verbouwingen van de diverse faciliteiten is nu wel genoeg geschreven. We gaan nu door met de activiteiten die er vanaf het begin van de Vereniging tot nu toe zijn geweest. Hieronder vallen alle subclubs en andere activiteiten. Helaas zijn er vele subclubs in de loop der jaren verdwenen, waar andere weer verschenen. Toch worden die hier ook onder de loep gehouden, wellicht komt er weer animo voor. 20

In De Brug van januari 2011 kan men lezen dat er momenteel zo’n dertien subclubs zijn.

De BIBLIOTHEEK die al vanaf het prille begin bestaat werd eigenlijk nooit als een subclub beschouwd, omdat dit bij de service van het Dienstencentrum hoorde. Bij de bouw van de Soos werd immers ook al rekening gehouden met een speciale bibliotheekruimte. Over de bibliotheek is al uitvoerig geschreven in één van de vorige hoofdstukken.

BRIDGE. Behalve dus de bibliotheek die al bestond vóórdat de Soos gebouwd werd en was ondergebracht in de garage van de voorlopige behuizing van de Vereniging, is ontegenzeggelijk de BRIDGE-CLUB de eerste subclub. Door de leden van het eerste uur werd al gauw (ook al in de gehuurde villa-soos) een bridge-avond ingelast. De spelers van het eerste uur waren de fervente spelers Piet en Toos Nieuwenhuis, Toon Magnin en Truus Kerkkamp. Toen de eerste Petunia-huizen werden gebouwd en verkocht en het soosgebouw in gebruik werd genomen, bleef de bridge-avond er vast in. In de loop der jaren groeide de bridgeclub uit tot één van de grootste sub-clubs en bleef het niet meer bij één avond. Er kwam een bridge alléén voor dames, en een rookvrije bridge.

Toen het maandelijkse lidmaatschap werd vervangen door een jaarlidmaatschap, kwamen er zoveel nieuwe leden bij, waarvan het merendeel bridgers waren, dat de Soos te klein werd en er een enorme verbouwing kwam. (zie vorige hoofdstukken). Terecht werd er toen in de wandelgangen niet gesproken over de "nieuwe Soos" maar over het "bridgepaleis".

Een zeer bekende bridger is Harry Hutjens geweest, die ook nog eens Prins Carnaval is geweest en waarbij tijdens het carnaval de extra nadruk werd gelegd op het kaartspel, c.q. bridge. De carnavalsleus was toen: "We Schoppen Harry door de Ruiten". Naast vele anderen zijn ook Frits en Joke Frielink ettelijke jaren de spil van de bridgeclub geweest en was Frits ook nauw betrokken bij de plannen van de grote verbouwing. De bridgeclub is nog steeds actief en de donderdagavond is DÈ BRIDGE-AVOND. 21

BILJART. Vrijwel gelijk nadat de Soos was gebouwd bleek dat er ook interesse was voor een biljart en eind 1977 werd via Martin Alsemgeest van Camping en Restaurant "De Klomp" in Albir een tweedehands biljarttafel gekocht, echter er waren maar 2 ballen bij, één witte en één rode. Nadat Toos Nieuwenhuis in een sportzaak in Alicante een set van 3 ballen had gekocht, kon de Biljartclub officieel van start gaan. De eerste twee spelers waren Jan van Wezep en Henk van Damme. Het biljartclubje groeide gestaag en in 1981 werd besloten om een nieuw biljart aan te schaffen. Ab Posthumus, ook een verwoed biljarter en lid van het Bestuur had connecties met de biljartfabriek Bierling De Schepper in Groningen. Onder de leden van de Biljartclub werd geld ingezameld, maar er bleek niet genoeg te zijn om de koop te sluiten. Het Bestuur bleek echter bereid om het tekort als renteloos voorschot aan de Biljartclub te lenen met eis tot terugbetaling in de daarop volgende jaren. De tafel werd gekocht en door Verhuisbedrijf De Haan (waarvan Paul Indemans indertijd het Spaanse bedrijf voerde) gratis van Groningen naar de Soos vervoerd. De lening werd volgens afspraak jaarlijks afbetaald. De laatste betaling was op 10 mei 1988. De oude biljarttafel (inmiddels derdehands) werd verkocht aan Monte Christo. Nadat de grote verbouwing van de Soos plaats vond en door de verhuizing van de bibliotheek naar de winkelruimte er meer plaats vrij kwam, werd door een sponsor een tweede biljarttafel geschonken. De Biljartclub was inmiddels uitgegroeid tot bijna 50 leden. Uit de kas van de Biljartclub worden jaarlijks reparaties en lakenvernieuwingen uitgevoerd, evenals aanschaf van andere hulpmiddelen, zoals bijv. biljartlampen, etc. Er worden geregeld toernooien gehouden en competities met zusterclubs, er zijn elke week biljartlessen en één keer per jaar wordt er een Nico-Bal gehouden, een gezellige feestavond, ingevoerd door Nico Keusters (ook één van de oprichters van de biljartclub) en naar hem genoemd vanwege zijn speciale effectbal. De Nico-Bal!

Nog steeds kan men caramboleren in de Club, het liefst met eigen keu!

Door naar DEEL 11