geschiedenis van Club los holandeses DEEL 11

 

ACTIVITEITEN EN SUBCLUBS

TONEEL EN CABARET CLUB

In de begin jaren tachtig besloot een groepje enthousiastelingen o.l.v. Marianne en Vic Lemmens een toneelclub op te richten. Eerste spelers waren Piet en Jane Gelens, Riet Reinders, Marty Landhuis en Toto Rijnhart. Al snel aangevuld door Pim en Carolien Bakker, Mary van Pelt,Bart en Tienke Slot, Trudy van Nieuwenhuizen (de moeder van Ron Thoonse), Henk en An van Wees. Ook dokter Albert Ratulangie hoorde al snel tot de vaste spelers en zangers, want naast toneel werd ook aan Cabaret gedaan, met vooral ook de nadruk op liedjes, dans en muziek. Diegenen die zich vooral inzetten voor het cabaret waren Liesbeth Arendsen Hein, Didi Hagemeyer, Mieke Luttik en Henriëtte Kromhout. Er was nog geen podium en men trad op voor het biljart, met de bibliotheek daarachter als kleedkamer. Er waren geen gordijnen en in sommige scènes fungeerde het biljart zelfs in komische bedscènes. De naam “Theater Pochette” werd bewust gekozen omdat theater zowel toneel als cabaret is.

Behalve de actieve spelers waren er toen ook donateurs. Elke donateur schonk de eerste keer een klein zakdoekje (een pochette) plus 1000 Ptas per jaar en had daarvoor dan ook gratis toegang tot de voorstellingen.

Al gauw werden er toen toneelgordijnen gekocht en de pochettes er op genaaid wat een vrolijke aanblik gaf op de donkere gordijnen.

Uiteraard waren de spelers en regisseurs allemaal amateurs, maar toch zijn er een aantal jaren professionele regisseurs geweest die alles er uit wisten te halen. Dit waren Jan Arendse (de man van Mieke Luttik), Jenny Moers en Jan Wilts. Jenny Moers en Jan Wilts hebben helaas later de club verlaten en hun eigen toneelclub opgericht.

Tweemaal per jaar (in voor- en najaar) werden er op twee achtereenvolgende dagen vrolijke en melodramatische stukken gespeeld en swingende cabaretavonden. Met uitschieters zoals de Middellandse Zee Cruise, de Amsterdamse Markt en het Circus, onder leiding en regie van Henriette Kromhout en Tienke Slot. Als vaste zangers waren daar Toto Rijnhart, Trudy van Nieuwenhuizen, Albert Ratulangie en Ton van Exter (de man van Martha Huyboom.)  

Ook zijn er verschillende malen met Kerst speciale kerststukken opgevoerd, zelfs met kinderen er bij. 

Echter door de terugval in het ledental werden de voorstellingen beperkt tot maar één maal per jaar en slechts één avond. De laatste twee jaar is echter ook in het najaar nog een voorstelling gegeven door Theater Pochette. Inmiddels waren de oude “pochette”-gordijnen versleten en zijn er onlangs prachtige rode gordijnen aangeschaft.

Behalve dus de eerder genoemde professionele regisseurs heeft de regie vele jaren in handen gelegen van o.a. Henriëtte Kromhout, Tienke Slot, Jan Both, Suzan Zwaan, Bé Prins, Corry van Weelderen en Ina Buitelaar. De pianomuziek werd vele jaren verzorgd door Rita Luyten, Piet Snoek en Martha Huyboom, en Bart Slot met gitaar en ukulele. Geluidseffecten en licht werden jarenlang verzorgd door Piet Gelens en Henk Jansen.

CARNAVALSVERENIGING “DE DIEPKLOVERS”

 Toen in 1985 de Limburgers Joost Maenen en Marij Indemans de pachters van de bar werden, besloten zij al snel dat er in de Soos Limburgs carnaval gevierd moest worden. Neen, niet één avond, maar gelijk de volle mep; 4 avonden tijdens de carnavalstijd en natuurlijk ook de 11e van de 11e wanneer de Prins werd uitgeroepen. De Carnavalsclub “De Diepklovers” (Barranco Hondo betekent Diepe Kloof) werd geboren.

Er kwam een Raad van Elf (waar uiteraard ook de oprichters van de vereniging Piet en Toos Nieuwenhuis zitting in hadden). Door deze Raad van Elf werd elk jaar in het diepste geheim uit hun midden Prins Carnaval gekozen. Het was elk jaar weer een volkomen verrassing wie dit zou zijn.

De Barranco heeft de volgende Prinsen gekend met de daarbij behorende ordes en leuzen.

Prins Swen I (Swen Matzen) met de ordes van de Koperen Cent, de Jolige Joker, de Palmera de Plata en de Lichtgewicht Pingpong Bal.

Prins Paul I (Paul Indemans) met de ordes van de Victorie Kraaiende Haan, de Altijd Volle Bota, de Zeer Wijze Kater, het Snelle Autootje en de Paljas.

Prins Piet I (Piet Gelens) met de ordes van de Contactgevende Stekker, de Zak Patat, het Allemans Eindje en het Schoentje.

Prinses Willie I (Willie Bekkers) met de ordes van de Waarheidsprekende Spiegel en Het Koffertje.

Prins Harry I (Harry Hutjens) met de ordes van het Alles Overtroevende Speelkaartje en de Staalsterke Paellapan.

Prins Hendrik I (Henk Jansen) met de ordes van Het Kegeltje en Het Overhemdje.

Prins Jaap I (Jaap Troost) met de ordes van De Bahco, en Het Wiel.

 De avonden waarop de Prins bekend werd gemaakt zijn altijd spectaculaire avonden geweest met veel verve gebracht door alle leden van de carnavalsvereniging. Ook de carnavalsavonden op de 11e van de 11e waren steeds verrassende thema-avonden.

Natuurlijk werd Prins Carnaval ook bijgestaan door zijn Hofhouding, de illustere Raad van Elf en had ieder een bepaalde functie. Naast de Prins stond de Grootvorst, wiens taak het was de Prins te leiden en het woord te voeren. Bekende Grootvorsten zijn geweest Joost Maenen, Paul Indemans, en Henk Jansen.

Zeer belangrijk was ook de Adjudant, die overal het koffertje met de attributen en ridderordes moest meeslepen. Willie Bekkers heeft jarenlang deze belangrijke functie vervuld.

Om de Carnavalsvereniging te beschermen tijdens de carnavalsdagen, was er natuurlijk ook een Beschermengel die op de proclamatiedag officieel de grote sleutel van de Soos op een roodfluwelen kussen moest aanreiken.

Bekende Beschermengelen zijn geweest, Adrie Vorster, Truus Kerkkamp, Marty Landhuis, Neel Vos, Mariette Landhuis, Waldo Vos, Luus Slabbekoorn en Joke Niestadt. Prins Carnaval had natuurlijk zijn eigen Prinsenauto met als vaste chauffeurs Franny Gelens, Harry Hutjens, Henk Jansen, Ruud van den Born en Piet Gelens. Bij een Carnaval hoort natuurlijk ook een Hofnar en die potsierlijke figuur werd in de loop der jaren uitgebeeld door o.a. Jane Gelens, Marty Landhuis, Neel Vos, Jan Roozen, Marij Indemans, Henk Jansen en Jaap Troost. Verdere belangrijke Hoffiguren waren o.a. de Hofnaaister, de Hoffotograaf en de Hofschrijver. Maar de allerbelangrijkste figuur in al die jaren was wel de REGELNEEF, diegene die alles organiseerde, overal op lette en de spil van het hele carnaval was en dat was Marij Indemans.    

In de beginperiode van de carnavalsvereniging waren er ook de Dansmariekes, en wel Franny Gelens, Nicole Keusters en Dorine Ratulangie. Toen deze dansmariekes van kleine onschuldige meiskes uitgroeiden tot bevallige jongedames werden Franny en Nicole Hofdames en kwam er een nieuwe generatie Dansmariekes. Dit waren Mariette Landhuis, Vanessa Gallardo en Diana Gavira (de dochter van de bekende Henny van de ANWB). Ook werd in den beginne op de proclamatiedag een optocht gehouden in de Barranco Hondo samen met de boerenblaaskapel uit Bolulla, waarbij ook de zieken en alleenstaanden van de Vereniging werden bezocht.

Eén van de belangrijkste taken van Prins Carnaval was om diverse mensen te ridderen met een heus vlijmscherp zwaard (menigeen hield zijn oren vast!) en de speciale oorkondes uit te reiken. Vele leden van onze Vereniging hebben deze zelfs ingelijst en zijn er maar wat trots op. Helaas werd na 22 jaar bestaan door de Raad van Elf besloten een einde te maken aan deze zo ludieke vereniging. Iets wat heden ten dage nog steeds betreurd wordt.

Misschien dat er ooit nog weer eens een echt carnaval in de Soos gevierd zal worden maar de enige en echte DIEPKLOVERS zullen nooit vergeten worden!

 

Door naar DEEL 12