geschiedenis van Club los holandeses DEEL 12

 

KAARTCLUBS

Behalve de al eerder genoemde Bridgeclub kent de Vereniging meerdere kaartclubs in haar verleden. Al vrij snel nadat de Bridgeclub was opgericht kwam er ook een CANASTAclub. Donderdags was het bridgen en dinsdags werd er Canasta gespeeld. In de jaren ‘60-’90 was Canasta een populair kaartspel. Canasta vond zijn oorsprong in Zuid-Amerika. Je speelde Canasta Simple en de Canasta Samba.

In de Soos werd Canasta Simple gespeeld. Het was een bloeiende kaartclub. Eén van de eerste canastaspelers was mevrouw Riet Welten-Bronkhorst. Zij en haar man Antoine Welten (de ouders van Toiny Weiss en Ank Kuckartz, beiden nu bekend in de Klaverjasclub!) behoorden tot de pioniers van de Barranco. Ook o.a. An van Wees, Diny Voorzanger, Jet Bekkers, Mary van Pelt, Riet Reinders-Boin, Roelie Bron, Mies Fischer, Trudy van Nieuwenhuizen (de moeder van Ron Thoonsen) en Jane Gelens zijn bij veel van de huidige leden misschien nog bekend uit de Canastaperiode.

Door de Handwerkclub waren mooie echt leren etui’s gemaakt om de kaarten te beschermen.

Tijdens die oergezellige Canasta-avonden werd er door een klein groepje mannen (o.a. Leo Bongaards, Cor van der Zouwen en André de Vroome (met zijn tandeloze grijns) in een bepaald hoekje dicht bij de bar (!!) gezwikt met een kleine peseta-pot als inzet.

Echter rond de jaren ’96 begon een groep enthousiaste leden op woensdags KLAVERJAS te spelen. Aangezien verschillende vaste canastaspelers ook konden klaverjassen en liever op woensdag speelden, begon de Canastaclub langzamerhand uit te dunnen. Ook door terugkeer naar Nederland en overlijden van leden bleef er op het laatst nog maar een paar tafeltjes canastaspelers over en verdween de Canastaclub. In de loop der jaren is er o.a. door Neel Vos, Marty Bron en Joke Niestadt nog geprobeerd om een Canastaclub te promoten, en werd er weer een tijdje, opnieuw op dinsdags, met een paar tafels canasta gespeeld.

Tot Ruud Bleeker ook op de dinsdagavond begon met het Chinese spel MAH-JONG. Een spel, niet met kaarten, maar  met stenen met chinese tekens. Mah-Jong wordt nog steeds gespeeld in de Soos op dinsdagavond, tegenwoordig onder leiding van Willie Bekkers.

De KLAVERJASclub bestaat nog steeds op woensdagavond. Diegenen die de klaverjas tot grote bloei hebben gemaakt waren Henk en Diny Beije. Jarenlang waren zij de onbetwiste leiders en de spil van de klaverjassers.Een paar keer per jaar o.a. een Klaverjasdrive met fantastische prijzen. Eens hadden ze zelfs met de Kerstdrive voor alle deelnemers een fles wijn met een etiket met een foto van de betreffende deelnemer. Heel origineel. Iedereen betreurde het dan ook dat zij na 11 jaar besloten de leiding over te geven aan iemand anders. In 2009 gaven zij het klaverjasstokje over aan Carl Fritsch en Ron Thoonsen, die op een voortreffelijke wijze de klaverjastradities voortzetten.

Ook worden de leden elke maand via De Brug op de hoogte gebracht van de puntenstand van de 5 hoogste spelers. Hier kan men dus duidelijk zien wie de keien zijn in het spel!

Tegenwoordig zijn er onder leiding van Carl en Ron op woensdagochtend in het “winkeltje” klaverjaslessen. Dus opgelet!

Wie het spel nog niet kent, kan het nu leren.

Door naar DEEL 13