geschiedenis van Club los holandeses DEEL 7

 

E. SOCIËTEIT. (vervolg)

2. Bibliotheek.

De bibliotheek werd eerst ondergebracht in het provisorische clubhuis (het huidige huis van Joke Holleman) en wel in de garage. Piet en Toos Nieuwenhuis hadden vanuit Nederland 300 boeken meegebracht. De bibliotheek bestaat dus al vanaf het prille begin. Bij de bouw van de Soos werd dus ook gedacht aan een aparte bibliotheekruimte (waar nu o.a. het eerste biljart staat) en zodra de Soos klaar was verhuisden de boeken daarheen, inmiddels door schenkingen van leden al aardig uitgebreid. Men kon gratis boeken lenen, dit behoorde tot het servicepakket van de Vereniging. Echter vanaf 1992, toen er een drastische verandering kwam in het lidmaatschap, verviel o.a. ook de gratis bibliotheek uit het dienstenpakket en moest men daar voortaan apart voor betalen .

Bij de grote uitbreiding en verbouwing van de Soos in 1996 werd de bibliotheekruimte bij de Soos getrokken en verhuisden de boeken naar de voormalige winkel, waar een tussenmuur was gebouwd om zo een nieuwe ruimte te creëeren en de boeken te scheiden van het computergedeelte (zie voor deze verbouwing en uitbreiding ook De Brug van februari en maart 2010). De bibliotheek is daar nu nog steeds gevestigd.

Oude boeken werden door de jaren heen verkocht op Kerst- en Koninginnemarkten en behalve de schenkingen van de boeken werd de bibliotheek geregeld aangevuld met nieuwe boeken uit Nederland. Momenteel zijn er bijna 2.200 boeken. Een ruime keuze dus, ook zijn er Engelse boeken.

De bibliotheek wordt gerund door leden van de club en uitsluitend door vrijwillligers.

Zij verzetten bergen werk! Inventariseren, lijsten bijwerken, boeken sorteren, nieuwe boeken aanschaffen, geleende en niet teruggebrachte boeken achterhalen, etc.

Kortom er is altijd werk aan de winkel . Hulde aan allen die hieraan meewerk(t)en!    Bekende bibliotheekdames (gek eigenlijk, er hebben nooit heren aan meegewerkt!) zijn o.a. Marianne Lemmens, Til Leynse, Mary van Pelt, Bobby Holleman, Truus Kerkkamp, Mieneke Norde, Hennie Wilhelmi, Annet v.d. Berg, Mimi Jansen, Fijda, Marieke Paulus en Minca Koopmans.

Bent u nog nooit in de bibliotheek geweest, dan raad ik u aan eens te gaan kijken en de lijst van de boeken door te nemen. Er zal beslist wel iets van uw gading bij zijn.

3. Kantoor en Administratieve Diensten.

Naast de medische service (dokter en verpleegsters) was ook de administratieve dienst heel belangrijk voor de leden; dit was inbegrepen in het servicepakket. Piet was de medische man en Toos de administratieve vrouw. Zij zat de eerste jaren ook in het bestuur als secretaresse. Al het nodige papierwerk werd de eerste jaren door haar geregeld, zoals ook de Spaanse administatie en belastingen. De penningmeesters van het Bestuur deden de  boekhouding en maakten een Nederlandse balans voor het Servicecentrum Costa Blanca en Toos op haar beurt maakte jaarlijks voor de Circulo Privado Los Holandeses een Spaanse balans (waaruit duidelijk moest blijken dat de vereniging GEEN winst maakte!) en regelde alles samen met de Spaanse advocaat Yribarren uit Altea met de Spaanse instanties en belastingdienst. 

Eerst werkte ze vanuit hun eigen huis, maar toen de Soos gereed was, werd het administratieve kantoor ondergebracht in de dokterskamer bij de ingang van de Soos (waar nu het achterste biljart staat bij het raam). Al gauw bleek dat er een grote behoefte onder de leden was betreffende hulp en tolken bij Spaanse instanties, zoals banken, gestoren, belastingdienst, verkrijgen van residencias, omzetten van rijbewijzen, etc. Aangezien het ledental groeide en het werk zich opstapelde kon Toos het niet meer in haar eentje aan en werd al gauw een spaanssprekende secretaresse in dienst genomen. Jana van Muyen uit Altea kwam 3 ochtenden in de week het kantoor bemannen en nam veel werk uit handen van Toos, vooral met name bij het begeleiden en tolken voor de leden.

Ook Piet als medisch directeur kreeg steeds meer werk met het reilen en zeilen van de Vereniging, niet alleen op het medische vlak maar ook de sociale contacten met de leden. Er werd toen besloten een coördinator-directeur in dienst te nemen. In 1981 onder het bestuur van Pieter van Haaren werd Herry Claesen in dienst genomen, die samen met zijn vrouw en dochter in Altea woonde. Echter na een paar jaar vertrok Herry en werd directeur van het meditatiecentrum El Bloque. Hij werd opgevolgd door Dick Wentholt, een marineman, die met zijn Engelse vrouw Pat naar Spanje was gekomen. Zij woonden op de Barranco in het huis waar nu Paul en Marij Indemans wonen. Pat, die uitstekend Nederlands sprak, hielp Jana op kantoor, verzorgde de verhuur van huisjes en hield de petty-cash bij. Jana kreeg echter een dochtertje en ging terug naar Nederland. Zij werd in 1983 opgevolgd door Marty Landhuis, die zich volledig inzette voor de Vereniging. Door de vele werkzaamheden die zij kreeg en het nog steeds groeiend aantal leden werd het noodzakelijk het kantoor ergens anders onder te brengen dan in de dokterskamer waar ook dagelijks de spreekuren van de dokter waren. Het huisje op de hoek bij de ingang van de parkeerplaats, F-4, werd gehuurd van mevrouw Kramer. Hier was ruimte genoeg , met een aparte archief- en wachtkamer. Het kantoor was nu dagelijks open. Zij nam de verhuur en de pettycash van Pat Wentholt over, deed de boekhouding, maakte balansen (bijgestaan door accountant Taco v.d. Woud die in het Bestuur zat, ledenadministratie, alle nodige administratie en sociale contacten met de leden. Dagelijks was er werkoverleg met Dick Wentholt en Ab Posthumus, de toenmalige secretaris. De post die toen nog dagelijks in de Soos werd afgegeven, werd verzorgd en bij de leden thuis gebracht door zijn vrouw 

Diet

 Posthumus. Zij werd “de postduif” genoemd. Ook De Brug werd maandelijks op kantoor getikt op een groot stencilvel. Computers hadden we toen nog niet! De Vereniging had een grote stencilmachine (nog met de hand draaien!) die op kantoor stond. Over De Brug vertel ik later iets meer.

Dick Wentholt was bij de marine geweest, had veel contacten en was een uitstekende P.R.-man. 

Hij bracht leven in de brouwerij en heeft samen met de toenmalige evenementencommissie (waar Jet Bekkers, de moeder van Willie Bekkers, jarenlang de leiding van had) heel wat gezellige avonden geleid. Van het tienjarig bestaan (1985) en schitterende optredens van leden (o.a. Jet Bekkers en Sven Matzen, Bram en Adrie Vorster, Jane Gelens, Fransje Grosman) zijn nog prachtige videos.  Ook werd onder zijn bezielende leiding met veel leden nog een bezoek gebracht aan de Nederlandse vloot die in de haven van Alicante lag en wij mochten zelfs één van de schepen bezoeken. Van dit bezoek moeten ergens in de Soos (?) nog ingelijste foto’s liggen. Het was een glorietijd van de Vereniging. Helaas werd het echtpaar Wentholt na enkele jaren te duur voor de Vereniging en keerden zij terug naar Nederland.

Inmiddels was het kantoor verhuisd. F-4 werd verkocht en nu werd het huisje B-1 gehuurd van Gerrie Cats. (het huisje waar tegenwoordig de Spaanse Lucia in woont, tegenover de Soos, naast Ron en Elly). Daar heeft het kantoor nog een paar jaar gezeten tot Gerrie Cats er zelf wilde gaan wonen, weg uit Monte Christo. 

Het kantoor werd toen overgeplaatst naar de ruimte naast de winkel (nu computer-bibliotheek) en is daar gebleven tot 1992.

Door naar DEEL 8

Rectificatie: door één van de oplettende lezers werd ik er op geattendeerd dat verpleegster Angela Sande die ik noemde in de Brug van februari, geen Duitse, maar een Noorse was.
Ook vergat ik daarbij te vermelden dat Gerda Besseling
 eveneens verpleegster van de Vereniging is geweest.
Sorry, hierbij hersteld!