geschiedenis van Club los holandeses DEEL 8

 

3.  Kantoor en Administratieve Diensten (vervolg)
Samen met Piet Nieuwenhuis verzorgde Marty ook begrafenissen en na-begeleiding. Daar was een apart draaiboek voor, en in 1988 is hieruit het begrafenisfonds ontstaan. Dit fonds werd door penningmeester Bert Norde opgezet en door Wil Koetsier voor de leden en de Vereniging beheerd. De ingeschreven leden kregen een rentepercentage over hun ingelegde geld en de Vereniging kreeg 1% rente, beheerskosten. Het doel was dat er via dit fonds direct geld ter beschikking was voor de begrafenisondernemer. Vooral voor alleenstaanden zeer belangrijk omdat er in het verleden daarover nog wel eens moeilijkheden waren geweest.
In 1992 werd er echter een grote verandering in het lidmaatschap doorgevoerd. Tot nu toe kende men twee soorten lidmaatschap. Het maandelijkse lidmaatschap met het gehele verzorgingspakket en het donateurschap. Donateurs betaalden 1x per jaar, een bedrag dat aanzienlijk minder was. Men had geen stemrecht, maar mocht wel van alle faciliteiten (zwembad, bibliotheek, activiteiten en subclubs) gebruikmaken. Vooral in de winter waren er veel donateurs. Echter door de aansluiting van Spanje bij de Europese Gemeenschap in 1986 en er zich hier veel Nederlandse artsen hadden gevestigd, viel de noodzaak van de meeste servicediensten weg. Onder het bestuur van Bert Kuit (voorzitter) en Bert Norde (penningmeester) werd eind 1991 besloten tot één lidmaatschap over te gaan. Dit werd 5.000 ptas per jaar. Alle leden hadden nu stemrecht maar er waren geen servicediensten meer, alleen het kantoor werd nog een jaar aangehouden. Het ledental groeide aanmerkelijk. 
Het kantoor werd definitief gesloten in 1993. Met behulp van het Bestuur opende Marty Landhuis haar eigen administratie- en verzekeringskantoor, van waaruit zij samen met Toos Nieuwenhuis het 
verpleegfonds oprichtte. Verpleging voor de leden bleef dus nog steeds mogelijk

Het verpleegfonds heeft nog gefunctioneerd tot in 1996 de Kruisvereniging deze hulp verder mogelijk maakte. Het begrafenisfonds en hulp bij begrafenissen bleef eveneens nog een aantal jaren bestaan. Daarnaast werd er nog een sociale dienst in het leven geroepen van vrijwilligers onder leiding van Trudy van Dongen. Ook Marij Indemans heeft hieraan nog een steentje (een grote kei!) bijgedragen. Als extra service voor de leden was er ook geregeld een verzekeringsagent tegenwoordig in de Soos. Zo heeft Pieter Mantel hier jarenlang zijn verzekeringswerk gedaan en zit momenteel Martin Overdevest geregeld in de Soos om de leden met verzekerings-problemen te helpen.
4. Zwembad
Het zwembad vormt één onverbrekelijk geheel met de rest van de eigendommen van de Vereniging in de Escritura verbonden. Het zwembad behoort toe aan de Vereniging en niet aan het complex Margarita Parque Sol, zoals nog veel bewoners van de huizen rondom de Soos denken. Alleen leden of donateurs van de Vereniging mogen gebruik maken van het zwembad. Nadat het donateurschap kwam te vervallen werd er een zomer-zwembad lidmaatschap ingesteld. Hiermee mocht men zwemmen, gebruik maken van terras en bar maar niet meedoen met activiteiten.
Tot 1994 viel het beheer onder het Bestuur van de Vereniging. Er waren in de loop der jaren vele lekkages geweest en de reparatiekosten waren hoog. Op verzoek van het toenmalige bestuur Bert Kuit (voorzitter), Bert Norde (penningmeester) en Jan van de Berg (bestuurslid) werd de Zwembadcommissie in het leven geroepen. Hun taak was het zwembad in zijn geheel als onderdeel van de Vereniging te blijven handhaven. Deze eerste zwembadcommissie bestond uit de volgende leden: Piet en Toos Nieuwenhuis, Jan Buiter, Cor v.d. Zouwen, Truus Kerkkamp, Ben en Zus van Zutphen, Harry en Riet Hutjens, Arent Smit en Marty Landhuis.
Door hun inzet en sponsoring werd het zwembad en terras vakkundig gerepareerd en functioneerde weer. Er werd een professionele zwembad-onderhoudsman aangetrokken en er is zelfs èèn jaar een badman (Gino) geweest. Dit bleek echter niet noodzakelijk.

 In 1995 ontstond er een controverse tussen Bestuur en zwembadcommissie.
Er werd een Commissie van Goede Diensten in het leven geroepen, die moest bemiddelen tussen Bestuur en zwembadcommissie. Deze commissie bestond uit Ger Beck, Frits Frielink en Wim de Vries (jurist). Het resultaat was dat de zwembadcommissie in zijn geheel aanbleef met de waarborg dat het zwembad bleef voortbestaan, Het Bestuur werd elk jaar op de hoogte gebracht van de uitgaven en inkomsten van de zomergasten en sponsors. Het Bestuur betaalt jaarlijks een vast bedrag. Water en stroom zijn voor rekening van de Vereniging. Er werd (en er wordt nog steeds!) streng toezicht gehouden op het gebruik van het zwembad. In latere jaren kwam Piet Gelens ook bij de zwembadcommissie en toen Marty door opheffing van haar kantoortje beneden bij het zwembad geen toezicht meer op de zwemmers had, nam Marianne Muus deze taak over in 2001. Wegens haar gezondheid kon zij dit echter niet blijven doen en werd Martha Huyboom penningmeester en toeziend commissielid in 2002. Tot op de dag van vandaag (2010) heeft zij deze vrijwillige taak uitstekend verricht. Geen mens zwemt zonder betaald te hebben! Bovendien houdt zij ook de leden via haar leuke gedichten over het zwembad op de hoogte in De Brug. In 2010 kregen het zwembad en terras een grote opknapbeurt. De bloembakken die er vaak verpieterd bij stonden en in 2009 al voorzien waren van een automatische sproeiinstallatie (mede dankzij de hulp van Simon Schaap), werden vervangen door een prachtige muur met een zitbank en in fleurige tegels het woord CLUB LOS HOLANDESES. Het zwembad kan er weer voor jaren mee door.

GROTE VERBOUWINGEN
Toen de Soos wegens de grote ledengroei te klein werd, werd in 1996 onder het bestuur van voorzitter Frits Frielink besloten de Soos uit te breiden. In vorige hoofdstukken werd reeds zijdelings hiernaar verwezen. Er kwam een Bouwcommissie o.l.v. René Kint. De Soos onderging een ware metamorfose!

Zoals eerder geschreven verdwenen de doktersruimte,de bibliotheek en de oude toiletten. De ingang werd naar voren gebracht, zodat er een hal ontstond. Naast deze hal werd een deel van het terras er bij getrokken, waar de nieuwe ruime toiletten (ook een invalidentoilet) kwamen. De grote brede vierkante pilaren werden vervangen door smalle, waardoor de ruimte meer tot zijn recht kwam. Ook de bar kreeg een opknapbeurt en werd groter door een deel van de zijzaal erbij te trekken. De ruimte achter de keuken en opzij van de bar werd bij de keuken getrokken, de zijramen verdwenen. Zo kreeg de keuken dus een bijkeuken en was het resultaat een zeer ruime Soos en bar. Iedereen was tevreden en er was weer plaats genoeg. Nadien zijn er nog wel enkele reparatiewerkzaamheden geweest betreffende grote lekkages maar in 2009 werd onder het bestuur van voorzitter Henk Overmeen het lekkageprobleem rigoureus aangepakt . Dankzij donaties en leningen van leden en een (verplichte) extra bijdrage van  € 100,00 per lid werd dit gerealiseerd. De Soos werd een paar weken gesloten en met medewerking van de bewoners boven de Soos werden het dak van de Soos en de terrassen van de bovenbewoners vakkundig gerepareerd.
Mede door de enorme inzet van de technicus van het Bestuur, Henk Murks, en de vele vrijwilligers werd deze enorme klus geklaard en we kunnen met recht zeggen dat de Soos er weer geweldig uitziet voor de viering van het 35-jarig bestaan in november 2010.
De initiatiefnemer Piet Nieuwenhuis, die helaas te vroeg is overleden, zou er trots op zijn dat na 35 turbulente jaren hun Vereniging nog steeds bestaat. Zijn vrouw Toos Nieuwenhuis-de Roy van Zuydewijn, leeft nog steeds en woont in Utrecht in een bejaardentehuis.
Ter eerbetoon aan hen is deze geschiedschrijving begonnen.
In een volgend hoofdstuk worden de vele activiteiten en subclubs vanaf het prille begin beschreven.

Door naar DEEL9