geschiedenis van de Club los Holandeses DEEL 2

 

Ontstaan, Geschiedenis en Wel en Wee van onze Vereniging (vervolg) 

Het centrale gassysteem is jarenlang in gebruik geweest, ook voor de grotere woningen, en hier en daar ziet men nog steeds (vooral bij de Margaritas) aan de buitenkant gasleidingbuizen zitten. Aangezien dit propaangas was hebben veel huizen nadat het centraal gassysteem was afgeschaft de wandkachels om laten bouwen voor butaangas. Op de Barranco waren 3 centrale gassystemen (propaan) en wel bij de 30 Margaritas, de 25 Orquídeas en de Palmeras. Doordat er problemen ontstonden met de bestellingen van het gas door een tekort aan geld omdat een deel van de bewoners hun gasverbruik niet betaalde, zijn helaas deze gassystemen afgeschaft en moest iedereen dus overschakelen op de oranje flessen butaan.

Onder blok E (6 huisjes, tegenwoordig Carrer Petunies I-bis) kwam het hoofdgebouw en onder blok B (4 huisjes, tegenwoordig Plaça Justus 2) de wasserette en de winkel. (Momenteel in gebruik als bibliotheek en computer/les ruimte.)

Met de bouwmaatschappij die ook grotere villa´s bouwde (allen met bloemennamen, hierover later) werd overeengekomen dat de huisjes genaamd Las Margaritas (de Margrietjes) alleen verkocht zouden worden aan Nederlanders, met de verplichting lid te worden van het Servicecentrum. Iedereen die een groter huis kocht, kon ook lid worden. Maar lidmaatschap was alléén voorbestemd voor degenen die op de Barranco woonden. Dit is nog heel lang zo geweest. Uitsluitend Barranco Hondonezen!

Aangezien er zich reeds leden aangemeld hadden voordat de huisjes en de Soos af waren,   werd er een voorlopig clubgebouw gehuurd (het tegenwoordige huis van Joke Holleman). Hier werden koffieochtenden gehouden (Toos had een prachtige grote koperen Twentse koffiekan) en boeken uitgewisseld. De eerste leden waren het echtpaar Fleischer en Wim Blokker, ook Toon Magnin (die de eerste voorzitter werd in november 1977) en Truus Kerkkamp.

Door onze connectie met Piet en Toos Nieuwenhuis die ons al in 1973 benaderd hadden voor een eventuele baan als beheerder van de Soos werden Henk Landhuis en ik toen ook al lid. Totdat het clubgebouw bijna klaar was is dit huis als “Soos” gebruikt , met nog een tussenstop in een Margaritawoning. Piet en Toos voerden de directie.

Omdat toentertijd echter wettelijk een Nederlands zorgcentrum geen enkel recht had in Spanje werd er naast de Coöperatieve Vereniging Service Centrum Costa Blanca U.A.” op 26 januari 1978 de Spaanse vereniging “ASOCIACION CIRCULO PRIVADO LOS HOLANDESES BESLOTEN VERENIGING” opgericht, met als eerste officiële bestuur: Frederick R. Reinders als voorzitter (Frits Reinders, de man van Riet Reinders die voor velen van u nog wel bekend zal zijn en die nog heel lang op de Barranco woonde. Frits was in Nederland musicus geweest in de bekende band The Ramblers); als vice-voorzitter Johanna A.M. Pons-Scheefhals. (bekend als Jeanne Pons die tot over haar negentigste nog in één van de huisjes bij de Soos woonde. Een heel interessante vrouw die velen ook nog kennen. Zij kon prachtige verhalen vertellen uit haar jeugd toen zij met haar ouders uit Twente verhuisde naar Rusland, en in Sint Petersburg woonde. Zij had een verloofde die page was aan het hof van de tsaar en heeft menig hofbal meegemaakt); als secretaris Elisabeth Thouerbach-van der Putte: als penningmeester de heer Arnold Aoijs (beiden bewoners van een Margarita-woning) en als overige bestuursleden mevrouw Johanna Maria Fleischer, eerste lid van de Vereniging, en mevrouw Paula Müller-Kobold-Eygling.

De Margarita-woningen die in 1976 en 1977 gebouwd waren werden particulier verkocht met dus de verplichting om per persoon lid te worden. De huisjes van blok E ( 6 stuks) werden het eigendom van Piet en Toos, die de huisjes voor langere bewoning verhuurden. Ook de huurders waren verplicht lid te worden van de Vereniging. Het hoofdgebouw, de bijgebouwen (wasserette en winkel), het zwembad en een groot terrein bestemd als tuin en parkeerplaats werden officieel overgedragen en op naam gezet van de CIRCULO PRIVADO LOS HOLANDESES BESLOTEN VERENIGING op 23 oktober 1978. 

Het officiële clubgebouw kreeg toen de naam “DE SOOS VAN PIET EN TOOS” welke eerst in tegels en later in prachtige smeedijzeren letters werd aangebracht boven de ingang van de Soos. Jammer dat die ooit zijn weggehaald en dat er daarvoor in de plaats “Club los Holandeses” in tegels kwam te staan. Voor veel mensen is het echter altijd “De Soos” gebleven.

Voor eigenaren en leden die in de blokken A en C (beneden het zwembad)  wonen is het tegenwoordige adres: Sendero Colada de la Mallá blok 10 en 8. Het blok huizen in het straatje boven de Soos naast het huis van Ben en Zus van Zutphen was blok D, tegenwoordig Sendero Colada de la Mallá 6.

Het ledenaantal en verkochte woningen (zowel Margarita´s als ook andere woningen op de Barranco Hondo) groeide. Voor een inleggeld van Fl- 50,- en een maandelijkse bijdrage ( fl. 75,-- per persoon of Fl. 100,-- per echtpaar) werd men lid van de Vereniging en stonden alle diensten van het Service Centrum zonder bijbetaling ter beschikking van de leden. Deze diensten bestonden in eerste instantie o.a. uit een eigen dokter met dagelijks spreekuur (Piet Nieuwenhuis, (later ook wekelijks een spreekuur van een Spaanse arts voor ziekenfondspatienten)), verpleegsters, een mooie Sociëteit met bar en keuken, gerund door vrijwilligers, een wasserette en winkel en een bibliotheek. In een later stadium werden de diensten nog uitgebreider. Maar daarover later.

In november 1978 kwam de Ambassadeur der Nederlanden, Zijne Excellentie de heer L.J. Goedhart uit Madrid om officieel de “Soos van Piet en Toos” te openen, waarbij met een hengel uit het zwembad een groot bord met daarop geschreven: “SERV.CENTR. COSTA BLANCA, geopend 17-11-78” werd gevist.

 Tot zover het tweede verslag over het ONTSTAAN van onze Vereniging.

In de volgende Brug van februari 2010 kunt u weer meer ontdekken over het verleden van de Vereniging

door naar DEEL 3