geschiedenis van Club los holandeses DEEL 15

 

KERSTVIERING, OUDEJAARSAVOND  EN NIEUWJAARSDAG

De viering van Kerstavond is een traditioneel gebeuren geworden. Deze avonden zijn in de loop der jaren gevarieerd verzorgd door het Evenemententeam met medewerking van verschillende subclubs. Heel apart waren de avonden georganiseerd door Gré Buiter-Schreuder (leidster van de Volksdansclub. Op deze subclub komen we later terug). De Volksdansclub liet ons zien en horen hoe o.a. in diverse landen Kerst wordt gevierd, zowel met dans, declamaties, zang en de typische kerstspreuken in diverse talen, o.a. ook Russisch en Grieks. We zagen hoe in Noorwegen Santa Lucia (Trudy van Nieuwenhuysen, en later Coby Ratulangie) wordt vereerd, op haar hoofd een brandende kaarsenkrans. Begeleid met de toen kleine kinderen, Franny Gelens en Mariette Landhuis, in lange witte jurken en lange puntmutsen met sterren. Ook Amerika liet zien hoe Christmas gevierd wordt en kleine Franny bracht een spetterende Rock & Roll.

Hoe viert Rusland Kerst? Ze vieren het niet!.. maar Toto Reinhart, gekleed als stoere Rus, bracht de typische Russische dans. Griekenland met een prachtig orthodoxe kandelaar en brandende kaarsen, geïnterpreteerd door Toos Nieuwenhuis en Marty Landhuis.

Dan die avond met op het biljart Maria (Mariette) en Jozef en het Kindeke en Lam. Twee kleine herders, waarvan één Joep Maenen en een stralende engel (Nicole Keusters). Mariette en Joep Maenen met een ontroerend kerstgedichtje. Prachtige kaarsendansen en samenzang.  

Ook Theater Pochette verzorgde een paar jaar de kerstavond. Kersttoneel: “De Kerstboom” .

Onder leiding van Henriëtte Kromhout een eigen geschreven toneelstuk “Chocolade”, opgevoerd door kinderen (Franny, Mariëtte en Dorine Ratulangie) en een mooi Kerstspel verzorgd door Jenny Moers. In de Soos het hooi uit Bethlehems stal , Jozef, Maria en het Kindeke in stro waren aanwezig. Nèt echt, alleen het lam en de ezel ontbraken!

Uit de toneelclub ontstond ook een gemengd koor, die op kerstavond in gospelgewaden niet alleen de bekende kerstliederen zongen, maar ook gospelsongs.

Elk jaar weer werden er door verschillende koren kerstliedjes gezongen, zelf geschreven Kerstverhalen verteld door Mieke Luttik en Marty Landhuis, voorlezingen uit de Bijbel, pianospel van Martha Huijboom, zelf geschreven kerstverhalen en gedichten van Harriët Maenen en Marty, samenzang en aan het slot met brandende kaarsen lieten we onze lichtjes schijnen. Vrede op aarde!

Vanuit het Evenementen Team werden de eerste jaren de Kerstdiners buiten de deur georganiseerd. In hotels/ restaurants in de omgeving, zoals o.a. in Hotel Don Pancho in Benidorm, Rest. The Castle (tegenover de blauwe supermercado), Rest. Alcazar, en vooral niet te vergeten die kerstavond in Hotel Montiboli in Villajoyosa. Het hotel had dubbele reserveringen gemaakt en tegen de tijd dat onze clubleden aankwamen waren alle tafels bezet en moest men buiten op het terras zitten in de kou! Daar zaten ze dan in hun mooiste kledij met bontjassen buiten! 

Vanaf dat er pachters in de Soos zijn, werden de kerstdiners in de club gehouden en gelukkig nog steeds! Verrukkelijke geuren komen uit de keuken, tafels feestelijk gedekt en de Soos versierd met groen, kerstbomen en ballen. Ook de Oudejaarsavonden ontbraken niet, oliebollen, appelflappen, soms met live-muziek en om 24.00 uur wat veilig vuurwerk en klinken met champagne.       

Op Nieuwjaarsdag de traditionele Nieuwjaarsreceptie van het Bestuur met champagne.

Vanaf 1980 werd dan de bekende rede gehouden van Thomasvaer en Pieternel, voor het eerst gebracht door Piet en Toos Nieuwenhuis in oude klederdracht. In een zeer lang gedicht werden alle belangrijke gebeurtenissen binnen de Vereniging uit het afgelopen jaar naar voren gebracht.Elk jaar weer kwamen zij op humoristische wijze hun verhaal vertellen. Nadat Toos en Piet om gezondsheidsredenen dit niet meer konden vertolken, bleven Thomasvaer en Pieternel de Soos toch nog steeds op 1 januari bezoeken, gebracht door Henk en Marty Landhuis, Paul Indemans en Mieke Luttik en de laatste jaren door Henk en Anneke Overmeen.   

Een sfeervolle maand die als alle vorige jaren nog lang stand zal houden en onder de leden meer saamhorigheid brengt. Was het altijd maar December!

 

Door naar DEEL 16